Den største fare for os danskere er, at vi anerkender vore fejl og så går rundt og hygger os med dem.
Ninon Schloss

At frygte kærligheden er at frygte livet, og de, der frygter livet, er allerede trefjerdedele døde.
Bertrand Russel

Jag efter kærligheden, og den undslipper dig. Undgå kærligheden, og den forfølger dig.
Engelsk ordsprog

I jalousi findes mere egenkærlighed end kærlighed. Francois De La Rochefoucauld
Hvor kærligheden kigger ind gennem vinduet, går lykken ud gennem døren.
Polsk ordsprog

Man må kysse en frygtelig masse frøer, inden man finder en prins.
Engelsk graffiti

Det er bedre at have elsket og tabt end ikke at have elsket overhovedet.
Lord Tennyson

Kærlighedens fødsel og kærlighedens død lader sig begge aflæse på den forlegenhed, man føler, når man er på tomandshånd.
Jean De La Bruyére

Den, som forelsker sig i sig selv, får ingen rivaler.
Engelsk ordsprog

Kærlighed er som kviksølv i hånden. Hvis du spreder fingrene, bliver den. Hvis du griber om den, hopper den sin vej.
Dorothy Parker

Klog og forelsket er ingen dødelig.
William Sharespeare

En kort tids adskillelse opliver passioner, en lang får dem til at dø.
Saint-Évremond

Kærlighed er stimulans for hjertet, samtidig med at forstanden lokalbedøves.
Sacha Guitry

Foretag dig intet, så længe passionen varer! Man begiver sig ikke til søs, når det er stormvejr.
André Fery

Man ser kun godt i hjertet. Det vigtigste er usynligt for øjnene.
Antoine De Saint-Exupéry

Et image forandrer lettere et menneske end et menneske forandrer sit image.
Richard Seymour

Livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra.
Søren Kierkegaard

Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet.
Karen Blixen

Mange lever med en så forbløffende rutine, at det er svært at tro på, at de lever for første gang.
Stanislaw Jerzy Lec

Det vand, du henter fra bækken, lærer dig kilden at kende.
Japansk ordsprog

De mennesker, som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.
Colette

Rigtigt brugt er livet langt nok.
Seneca

Mennesker er ikke kloge i kraft af deres erfaringer men i kraft af deres evne til at gøre erfaringer.
George Bernard Shaw

Kærlighedens dør er svær at åbne og svær at lukke.
Kinesisk ordsprog

Kærligheden er sådan indrettet, at den ikke kan stå stille - den må vokse for ikke at blive mindre.
André Gide

Alle passioner får os til at begå fejl, men kærligheden får os til at begå de mærkeligste.
Francois De La Rochefoucauld

Livet har lært os, at kærlighed ikke indebærer, at man sidder og stirrer på hinanden, men at man sammen kigger på det samme.
Antoine De Saint-Exupéry

Vel er de store dybder farlige, men husk, at du også kan drukne på en halv alen vand.
Anonym

Man kan komme til verdens ende på en løgn - men kan aldrig komme tilbage igen.
Gammelt russisk ordsprog

Den tænker ikke godt, som ikke tænker én gang til.
Amerikansk ordsprog

Enhver alder har sine fortrin, man opdager det bare for sent.
Pablo Cassais

Et er at have ret, et andet er at få ret. Sande venner besøger os i medgang kun, når de er indbudt, men kommer i modgang uden indbydelse.
Theofrastos

Ideer er som børn - dine egne er pragtfulde. Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre.
Ludvig Holberg

En virkelig ven er et menneske, der lytter opmærksomt og interesseret til, hvad man siger, selv om man ikke siger noget som helst af interesse.
Anonym

Ingenting at lave er det mest opslidende i verden, for man kan ikke lægge det fra sig og hvile lidt.
Anonym

Jorden er altid frossen for dovne svin.
Anonym

Regnvejr: Godt vejr ude til at være inde i.
Anonym

Enhver so kan bedst lide sine egne grise.
Jette B. Hansen

Erfaring er svær at erhverve, men endnu sværere at give videre.
Bjarke Holtzmann

En god idé er lige så meget værd som en dårlig, hvis den ikke udføres i praksis.
Mette K. Andersen

Fornuft er at tænke, før du taler.
Stella Nielsen

Klogest er den, som ved, hvad hun ikke ved.
Jan Rosenfeldt

Ja og nej er enkle ord, men oftest dem der kræver den største beslutning.
Mette Fritzbøger

En fejl er først en fejl anden gang, den begås.
Luna M. Møller

En kæde er ikke stærkere end det svageste led.
Lene Dolmer

Jo mere man ved, desto mere tvivler man.
Goethe

Enhver so kan bedst lide sine egne grise.
Jette B. Hansen

Erfaring er svær at erhverve, men endnu sværere at give videre.
Bjarke Holtzmann

En god ide’ er lige så meget værd som en dårlig, hvis den ikke udføres i praksis.
Mette K. Andersen

Fornuft er at tænke før du taler.
Jette B. Hansen

Klogest er den, som ved, hvad hun ikke ved
Jan Rosenfeldt

Ja og nej er enkle ord, men oftest dem der kræver den største beslutning.
Mette Fritzbøger

En fejl er først en fejl anden gang, den begås.
Luna M. Møller

En kæde er ikke stærkere end det svageste led.
Lene Dolmer

Det er med løgn som med en snebold - jo længere den triller, jo større bliver den.
Linda Madsen

Takt er evnen til at beskrive andre sådan, som de ser sig selv.
Anonym

Man må begynde med at kende tingene for at lære at dømme om dem.
Voltaire

De største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små.
Witter Bynner

Hvo, der skammer sig ved at spørge, skammer sig ved at lære.
Anonym

Hvad man har forspildt af minuttet, kan ingen evighed erstatte!
Schiller

Sig aldrig noget om andre, som du ikke vil sige til dem selv.
E. G Jørgensen

Mange mennesker forsømmer den lille lykke, fordi de venter forgæves på den store.
Dale Carniegie

Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom.
Meir Aaron Goldschmidt

Den der begynder dagen med et smil, har allerede overvundet mange besværligheder.
Anonym

Den, hund, der giør mest, bider ikke gjerne.
Holberg

Vi ser alle for meget på naturen og lever for lidt med den.
Oscar Wilde

Lykken er som månen, den tager til og af.
Megen læsning gør stolt og pedantisk, megen iagttagelse gør klog, medgørlig og nyttig.
Lichtenberg

Før du kan score, må du have et mål.
Afrikansk ordsprog

Venlighed er den olie, der fjerner tilværelsens gnidninger.
Ærlighed i små ting er ikke nogen lille ting.
Håbet er som en høne, der lægger flere æg, end den kan ruge ud.
Anonym

Intet er umuligt for den, som ikke behøver at gøre det selv.
Anonym

Held er noget, der indtræffer, når grundige forberedelser mødes med en gunstig lejlighed.
Anonym

Kærlighed og hoste kan ikke skjules.
Engelsk ordsprog

Jo større forhindringer, jo større ære ved at overvinde dem.
Der er forskel på at stige til tops og forsvinde i den blå luft.
En latter koster mindre end elektrisk strøm - og lyser mere op.
Anonym

Mist en time om morgenen, og du jager efter den hele dagen.
Anonym

En ven er en, som ved alt om dig - og alligevel holder af dig.

Bevar det gamle, men kend det nye.

Spild ikke tiden på at ærgre dig over ting, du alligevel ikke har magt til at ændre.
La Rochefoucauld

Der gives kun få mennesker som ved alting, men mange som ved alting bedre.
Johannes Hohlenberg

Det forjættede land ligger altid på den anden side af et vildnis.
Havelock Ellis

Mest spildt af alle vore dage er den, hvor vi ikke har leet.
Seb. Chanfort

Det er en smuk skik at give sine børn et godnatkys. Hvis man da ellers er vågen, når de kommer hjem.
Anonym

Den mand er ikke stort bevendt, som praler af sin hjerne, det er jo kun den skrumpne nød, som rasler i sin kerne.
H. V. Kaalund

Gør ikke noget i vrede. Vi går jo ikke gerne ombord i det øjeblik en rasende storm oprører vandet.
Indisk sentens

Den første betingelse for at få succes er at beslutte sig til at få det.

Den, der ikke sår i ungdommen, høster ikke i alderdommen.

Ingen er for store til at vise venlighed og høflighed - men nogle er for små.

Forelskelsen kommer med fanfare og forsvinder på listesko.
Frithiof Brandt

Sig ikke alt, hvad du ved, men vid alt, hvad du siger.
Matthias Claudius

Den, som ikke laver fejl, laver som regel slet ingen ting.

Som den gamle fugl sjunger, så pipper dens unger. Der skal mindst to til at stifte fred, men én alene kan skabe krig.
N. Chamberlain

Takt: At få sine gæster til at føle sig hjemme, når man ville ønske, de var det.
Anonym

Det er nemmere at læse sig til en mening end at have en.
Anonym

Et flyvende rygte har aldrig besvær med at finde en landingsplads.
Anonym

Pas på ikke at vende ryggen til livet. Du risikerer at livet vender ryggen til dig!
Anonym

Du kan udføre alt, hvad du ønsker - blot du gør det.
Lis Hartel

Dagens gode resultater er ofte den bedste sovemedicin.
Anonym

Mange mennesker skylder deres medgang i livet det råd, de andre ikke tog imod fra andre.
Engelsk ordsprog

En mand der begår fejl og ikke retter den, begår endnu en fejl.
Konfutse

Når men ser gennem kærlighedens briller, bliver kobber til guld.
Cervantes

Få, hvad du kan, og behold hvad du har, det er den måde, man bliver rig på.
Witter Bynner

Som modvægt mod livets mange sorger har himlen skænket mennesket tre gaver: Håbet, søvnen og latteren.
Immanuel Kant

Nogle mennesker er taktfulde - andre siger sandheden. Mange ville nå større højder, hvis de havde mere dybde. Det falske kan aldrig vokse sig sandt ved at vokse i styrke.
R Tagore

En ny kost fejer rent, men en gammel kost kender alle krogene.
Irsk ordsprog

Det eneste, vi med sikkerhed ved, er at alt er usikkert.
Voltaire

Vi indrømmer de små fejl blot for at overbevise os om, at vi ingen store har.
La Rochefoucauld

Den, der ikke kan, hvad han vil, må ikke det, han kan.
Leonardo da Vinci

Ord bruger man til tre ting: 1. Til at udtrykke tanker. 2. Til at skjule tanker. 3. Til at dække over, at der ingen tanker er.
Antik filosof

Hvis man vil måle sin egen uundværlighed, skal man stikke en finger i en skål vand og måle hullet, når man tager den op.
Anonym

Alt nyt er ikke ret, og alt gammelt er ikke slet. Bedre et ord før end ti ord efter.
Det er altid meget fornøjeligt at være generøs, men meget kedeligt at betale regningen.
R. W. Emerson

Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.
Peter Syv

Du vil ikke få dårlig mave af at sluge din egen stolthed. Det gode øjeblik er ofte NU - men man opdager det for sent....
Anonym

Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en.
Elbert Hubbard

Den, der tærsker langhalm, trækker sjældent det længste strå.
Anonym

En diskussion er en udveksling af meninger, et skænderi en udveksling af meningsløsheder.
Anonym

Den, der stirrer sig blind på andres fejl, falder let for sine egne.
Anonym

Et menneske er så meget værd, som han regner sig selv for.
Rabelais

Hvordan kan man indbilde sig, at en anden vil kunne holde på ens hemmelighed, når man ikke selv har kunnet holde på den.
La Rochefoucauld

Vi tror altid, at vores første kærlighed er den sidste, og at den sidste er den første.
George John Whyte-Melville

Det eneste vi aldrig får nok af, er kærlighed. Og det eneste, vi aldrig giver nok af, er kærlighed.
Henry Miller

Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde.
Engelsk ordsprog

Den, som venter på et tilfælde, spilder tiden.
Giodáno Bruno

Ingen sejrherre tror på tilfældigheder.
Friedrich Nietzsche

Vaner er mærkelige ting. Selv ved folk aldrig, at de har dem.
Agatha Christie

Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke.
Poul Henningsen

Vi har ikke blot ansvar for, hvad vi gør, men også for, hvad vi undlader at gøre.
R. Ehateley

Ingen ved, hvad man formår, før man har forsøgt.
Publilius Syrus

Selv en rejse på tusind mil begynder med ét skridt.
Lao-Tse

Hvad mange af os mest af alt behøver, er nogen, som får os til at gøre det, vi kan.
Ralph Waldo Emerson

Man bliver aldrig træt af at arbejde for sig selv.
Russisk ordsprog

De store handlinger er ofte lettere, end man tror.
Voltaire

Kærlighed har samme virkning som alkohol. Jo mere man taber kontrollen over sig selv, desto mere tror man, at man behersker situationen.
Louis-Ferdinan Céline

Ude af netværk, ude af sind
Anonym

Man skal ikke kaste med kuglegrill, når man selv bor i parcelhus
Anonym

Nu er gode golfkøller dyre
Anonym

Det er menneskeligt at style
Anonym

Kommer tid, kommer coaching
Anonym

Den, man elsker, sms´er man med
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke morgentrafikken
Anonym

Lige børn sms´er bedst
Anonym
 
Nu gælder det om at se tingene med nye kontaktlinser
Anonym

Én spammail kommer sjældent alene
Anonym

Det er menneskeligt at krejle
Anonym

I sne og slud skal e-mailen ud
Anonym

 Øvelse gør for sej
Anonym

Når nøden er størst er autohjælpen nær
Anonym

Alle veje fører til Metroen
Anonym

Penge er næsten alt
Anonym

Man skal ikke græde over en spildt caffè latte
Anonym

Det var dråben, som fik smoothien til at løbe over
Anonym

Morgenstund har bilkø i mund
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke vand i kælderen
Anonym

Tale er sølv tavshed er guldvask
Anonym

Morgenstund har brunch i mund
Anonym

Man skal ikke sætte sig mellem to loungesofaer
Anonym

Tale er sølv, tavshed er friværdi
Anonym

Mange små biler gør en stor kø
Anonym

Man skal køre meget, før man finder en P-plads
Anonym

Ude nice, hjemme topdollar
Anonym

Tro kan flytte sydpå
Anonym

Kærligheden gør synsudfordret
Anonym

Man skal ikke skære alle over én kammusling
Anonym

Kommer tid, kommer opskrivning af andelskronen
Anonym

Den enes død er den andens pitabrød
Anonym

Uden mad og drikke dur den metroseksuelle mand ikke
Anonym

Skindet og tricktyve bedrager ikke
Anonym

Skattevæsenet tror hver mand stjæler
Anonym

En dræbersnegl kommer sjældent alene
Anonym

Det er en storm i et glas saftevand
Anonym

Gammel kærlighed bliver ikke oldschool
Anonym

Gammel ost ruster aldrig
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke morgentrafikken
Anonym